Real-Estate

זמן טוב להרוויח מהשקעה בשוק הנדל"ן המשתקם בארצות הברית

הנתונים המעודדים שפורסמו ביום רביעי האחרון (5 במרץ 2014) על ידי מחלקת המסחר האמריקאית (The U.S. Department of Commerce) מצביעים על עלייה ממוצעת של 9.6% אחוזים במכירות של בתים חדשים בחודשי ינואר-פברואר 2014.

נתון זה הוא הגבוה ביותר מאז שנת 2008, בה כזכור פרץ המשבר הכלכלי ומשבר הסאב-פריים בארצות הברית. אין זה פלא שבשעה שהשווקים הפיננסיים בוול-סטריט נמצאים במגמת האטה מתמשכת כתוצאה מחוסר בהירות, נרשם גידול משמעותי במספר הנכסים שנמכרים בשוק האמריקאי.

בצפון ארה"ב נרשמה בחודשים הראשונים של שנת 2014 עלייה של 73.7% במכירת בתים חדשים. בדרום גם כן נרשמה עלייה במכירות שהסתכמה בקצת יותר מ-10% ובמערב המדינה עלייה של 11%. במערב התיכון של ארה"ב לעומת זאת נצפתה ירידה של 17% בקצב מכירת הבתים.

cropped-Real-Estate-USA.jpg