האצה משמעותית בקצב מכירת בתים קיימים בארה"ב

שוק הדיור בארצות הברית רושם שיא של 8 שנים בקצב מכירת בתים במדינה

מאז חודש פברואר בשנת 2007 לא נרשמה בארה"ב כמות כה גדולה של מכירת בתים, כמו במהלך חודש יולי האחרון. חודש יולי היה החודש השלישי ברציפות בו נרשמה עליה בקצב מכירת הבתים והדירות בארצות הברית.

נתוני ארגון סוכני הנדל"ן האמריקאי (ה-NAR) הראו כי הזינוק בקצב המכירות נבע בעיקר הודות לעלייה חדה בקצב מכירת הבתים הפרטיים (בתי משפחה) במדינה.

הסיבה המרכזית שהביאה להאצה הנוכחית בקרב רוכשי הדירות היא ההיצע הנמוך של בתים המוצעים לרכישה במקביל לעליית מחירים הדרגתית שגורמת לרוכשים להזדרז עם הקניה.

הנתונים לא מפתיעים את מי שעוקב אחר הכלכלה בארצות הברית, שהרי רק בחודשים האחרונים ראינו ירידה בשיעור האבטלה ונדמה שהמדינה נמצאת במגמה חיובית ויציבה.

עלייה של 2% בצפי הכולל שוק הדיור בארה"ב

אם ניכנס לנתונים מדויקים נראה כי הצפי השנתי לכמות רכישת הבתים הקיימים (בתים שאינם חדשים) קפץ ב-2% בין חודש יוני לחודש יולי מצפי של 5.48 מיליון רכישות ל-5.59 מיליון רכישות בשנה. עוד עולה מנתוני ה-NAR כי המחיר החציוני של בית בארה"ב זינק בחודשים אלו ב-5.6% למחיר שעומד על 234,000$.

עלייה חדה בקצב רכישת הבתים הפרטיים בארצות הברית

הכמות השנתית של מכירות בתים פרטיים קיימים עלתה ב2.7% והצפי השנתי עומד כעת על 4.96 מיליון דירות שתימכרנה עד סוף השנה.

המומחים מבהירים כי העלייה בכמות הרכישות, כמו גם העליות במחירי הדיור ובמחירי השכירות בארה"ב הן תוצאה ברורה של המחסור בהיצע ועודף הביקוש לבתים המוצעים לרכישה במדינה. כולם מצביעים על כך שהפתרון הוא הגברת קצב הבנייה של בתים חדשים, אך מודעים לכך שהדבר ייקח זמן.

עלייה גם במספר התחלות הבנייה של בתים חדשים

התחלות הבנייה למגורים רשמו בחודש יולי האחרון את העלייה הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2007, אך נזכיר כי מדובר בהתחלות בלבד, ולכן טרם נצפתה השפעה משמעותית על היצע הבתים בפועל, אך בעתיד נראה שהדבר יתרום ליציבות שוק הדיור במדינה.