כללי: בעת השימוש באתר ישנה אפשרות שייאסף אודותיך מידע. מדובר במידע שהינך מוסר ביודעין בעת מילוי פרטיך בטפסי האתר.

שימוש במידע: אנו עשויים לשלוח לכתובת המייל שתמסור לנו הצעות רלוונטיות.

מסירת מידע לצד שלישי: אנו מאפשרים לעובדינו גישה למידע זה, וכמו כן עשויים לאפשר לצד שלישי לגשת למידע שהינך מוסר לנו ביודעין. מסירת המידע לצד שלישי תתבצע אך ורק לגורמים הקשורים לאתר ופועלים עמו בשיתוף פעולה.

הסרת המידע שנמסר: פרטיותך חשובה לנו והינך רשאי לשלוח לנו הודעת דוא"ל עם בקשה להסיר את המידע האישי שמסרת לנו ממאגרי המידע שלנו. הינך מוזמן ליצור עימנו קשר לכל שאלה נוספת.